Kimyasal Gübre Nedir? Zararları Nelerdir?

Kimyasal gübre toprakta olması gereken ametal, inorganik maddeleri desteklemek amacı ile (resfiriksiyon) doğal olmayan kimyasal yöntemlerle üretilen maddelere kimyasal gübre denir. kimyasal gübreler toprağa atıldıktan itibaren topraktaki organizmaların çalışmasını engeller. Bu engelleme ilk olarak toprağın ph’nın değişmesi ile başlar. Topraktaki reaksiyonlar, kimyasalların katkısı ile ilk olarak mikroorganizmal dengeyi bozar.

Kimyasal Gübrenin Zararları Toprakta eksik veya alınmayacak durumda olan bitki besin elementlerinin kimyasal (suni) yollarla elde edilmiş gübrelerle bitkinin kullanımına sunulması kimyasal gübreleme olarak adlandırılır. Kimyasal gübreleme sadece besin elementi eksikliğini gidermek için yapıldığından toprak yapısı çok göz önünde tutulmamaktadır. Bunun sonucu olarak Bozuk toprağa verilen kimyasal gübreden bitki yeterince faydalanamamaktadır ve uzun süre yapılan gübreleme sonucunda ilk zamanlar bitki gelişmesi besin elementi ihtiyacının karşılanmasından dolayı normale yakın gelişme göstermektedir. Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprak organik maddelerce fakirleşmekte dolayısıyla biyolojik faaliyet azalması toprağın yapısının bozulmasını da beraberinde getirmektedir. Yoğun şekilde kimyasal gübrelemeye devam edilmesi halinde de her sene topraklar daha da bozulacak, bitki gelişmesi yapılan kimyasal gübrelemenin yoğunluğuna bağlı olarak yavaşlayacak ve duracak, verim düşüşü yaşanacak ve çiftçimiz emeğinin karşılığını alamayacaktır.

Mikroorganizmal yaşamın olmadığı bir toprakta bitki böcek artıklarının toprağa geri dönüşümü olmaz ve toprak sürekli fakirleşir. Normalde bitki topraktan aldığı enerjinin %3 ile %15 oranını ürün vermeye ayırır.%85 ile%97 oranında ise ürün dökümü veya yaprak yani artık madde olarak toprağa geri verir. Oysa bir bitki topraktan aldığı enerjinin üç katını güneşten(fotosentez, kemosentez yolları ile)alır ve topraktan aldığı enerjinin üç katına yakınını toprağa geri verir.
Toprakta eksik veya alınmayacak olan bitki besin elementleri bitkinin kullanımına kimyasal gübre ile sunulmuştur. Bu yüzden sadece bitki düşünülmüş, toprak yapısı göz önüne toprakta eksik alınmamıştır. Bozuk topraklarda bitki toprak besinlerinden yararlanamaz bu yüzden gübre oranı arttırılır ve toprak organik maddelerce fakirleşmeye başlar ve toprak canlılarının biyolojik faaliyetleri azalır, toprak yapısında bozulmalar görülür. Bu nedenle toprağın üst kısımları kumlaşırken alt kısımlarda taşlaşmalar başlar ve bunun sonucunda topraklarımızda;

  • Tuz konsantrasyonunun yükselmesine
  • Yer altı suyunun kirlenmesine
  • Mikroorganizmal faaliyetlerinin azalmasına
  • Kimyasal olarak verilen gübrenin topraktan çabuk yıkanmasına
  • Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine
  • Erozyon ile toprak kaybına neden olmaktadır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla